Verlenging beslistermijn voor het restaureren van een bestaande woning aan Dorpsstraat 85 te Hoorn

Verlenging beslistermijn

  • Ontvangen op 11 november 2021, Dorpsstraat 85 te Hoorn, het restaureren van een bestaande woning, kenmerk 2021-FUMO-0058755. Het besluit moet uiterlijk op 10 maart 2022 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Naar boven