Aanvraag omgevingsvergunning dichtmaken ruimte tussen woonhuis en schuur Westerzicht 543

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het dichtmaken van de ruimte tussen het woonhuis en schuur op het adres Westerzicht 543 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven