Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het kappen van 211 bomen (regulier onderhoud) verspreid in de gemeente Zundert

De gemeente Zundert heeft op 20 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-006118 voor het kappen van 211 bomen (regulier onderhoud) op locatie verspreid in de gemeente Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-006118 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven