Wat vindt u van het bestemmingsplan ‘Pastoor Blaisseweg 2’?

De gemeenteraad van Doesburg nam in de vergadering van 16 december 2021 een besluit over het bestemmingsplan ‘Pastoor Blaisseweg 2’. Over dit besluit informeren we u hierbij.

 

Om welke ontwikkeling gaat het?

Aan de Pastoor Blaisseweg 2 in het buitengebied van Doesburg staat een monumentale boerderij met verouderde opstallen. Hier was in het verleden een agrarisch bedrijf gevestigd, welke jaren geleden is beëindigd. Momenteel geldt er voor het perceel een woonbestemming. De initiatiefnemers zijn voornemens om de verouderde agrarische opstallen te slopen. Hiervoor in de plaats willen zij een woonerf met in totaal acht wooneenheden op de locatie realiseren. De monumentale boerderij en de bestaande woning in de boerderij blijven met het plan behouden.

 

Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen in de bestaande monumentale gebouwen (boerderij, deel en schuur). De overige agrarische bedrijfsgebouwen (ruim 1.000 m²) maken plaats voor een “kapschuur” ten behoeve van vier kleinere woningen én een tweede “kapschuur” ten behoeve van gemeenschappelijk gebruik (bijgebouw met werkplaats, fietsenstalling en opslag). De achtste wooneenheid wordt in deze tweede kapschuur geïntegreerd óf in de deel van de boerderij, achter de bestaande woning. Het woonerf wordt ontsloten via de bestaande inrit en er worden op eigen terrein parkeerplaatsen aangelegd. Verder voorziet het plan in de voorwaardelijke verplichting tot het aanleggen en in stand houden van een landschappelijk inpassingsplan, met ruimte voor een moestuin, boomgaard met fruitbomen en een voedselbos. Omdat de ontwikkeling niet past in het vigerende bestemmingplan, is het bestemmingsplan ‘Pastoor Blaisseweg 2’ opgesteld.

 

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 30 december 2021 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

 

Door het coronavirus bent u hier op dit moment welkom als u eerst per telefoon een afspraak maakt via 0313 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur

  • Ma. avond 18.00-19.30 uur

  • Vrij. 08.00-12.00 uur

 

Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens nummer NL.IMRO.0221.BPL21001HBU-VA01 in.

 

Wat gebeurt er als niemand reageert?

Dan geldt het bestemmingsplan zodra de zes weken reactietijd voorbij zijn.

 

Wat als u het niet eens bent met de veranderingen?

Heeft deze verandering gevolgen voor u? En gaf u uw mening op tijd door toen de plannen nog in de ontwerpfase zaten? Of kon u er in het redelijke niets aan doen dat u uw mening niet gaf? Dan hebt u vanaf donderdag 30 december 2021 zes weken de tijd een klacht in te sturen. Dit heet: in beroep gaan. Dat doet u door een brief (beroepschrift) te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

 

Vraag meteen om uitstel

Als u een brief/beroepschrift opstuurde, vraag dan daarnaast om uitstel van de veranderplannen. Dat doet u bij de voorzitter van de Raad van State. Dit heet officieel: verzoek om voorlopige voorziening/schorsing. Het bestemmingsplan gaat dan pas gelden als de Raad van State over uw uitstel en klacht beslist. Uitstel vragen doet u via het eerdergenoemde adres in Den Haag. Voor dit uitstel betaalt u kosten, zogeheten griffierecht.

 

Meer weten?

Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer (0313) 481 387.

 

 

Doesburg, 29 december 2021

Drs. L.W.C.M. van der Meijs, burgemeester

P. Werkman, gemeentesecretaris

Naar boven