Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het aanbrengen van paden met halfverharding in de Assortimentstuin op locatie in Klein Zundert

De gemeente Zundert heeft op 20 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-005997 voor het aanbrengen van paden met halfverharding in de Assortimentstuin op locatie in Klein Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Weg aanleggen of veranderen

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-005997 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven