Omgevingsmelding

Klompenhorstweg 2a te Didam, 6941 RT; het aanvaarden van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het verlengen van een stal en het wijzigen van de dieraantallen (milieu) (verzonden 15-12-2021). Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Gedurende twee weken kan de melding worden ingezien. Indien u de stukken wenst in te zien kunt u bellen met 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven