Gemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van 6 december 2021 tot nem 19 december 2021.

Het college van Heerlen besluit dat, conform artikel 2.22 Wet BRP, de onderstaande personen per de hieronder aangegeven datum ambtshalve uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) . Deze personen staan vanaf die datum niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP.

 

- A.J.M. Alsharmani, 10-07-1994, datum uitschrijving 24-11-2021

- E.C.J.B. Clasener, 05-07-1991, datum uitschrijving 17-11-2021

- S. Haja, 27-08-1991, datum uitschrijving 21-11-2021

- C.M. Donselar, 10-01-1976, datum uitschrijving 19-11-2021

- J.H.A.L. Dantes, 02-12-1983, datum uitschrijving 19-11-2021

- D. Coort, 30-10-1988, datum uitschrijving 21-11-2021

- W.M.J. Mulderij, 16-08-2002, datum uitschrijving 27-11-2021

- C.S.H. Engelhart, 11-01-2001, datum uitschrijving 11-11-2021

- M.W. Poręba, 23-03-1991, datum uitschrijving 19-11-2021

- A.R. Jetten, 18-09-1981, datum uitschrijving 13-11-2021

Bent u het niet eens met de opneming als vertrokken naar onbekend? U kunt u op basis van artikel 2.60 lid d Wet BRP een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar:

Het college van burgemeester en wethouders

postbus 1

6400 AA HEERLEN.

U moet het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van publicatie indienen.

 

Naar boven