Verkiezingen gemeenteraad: Kandidaatstelling

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat op 31 januari 2022 de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad zal plaatsvinden. 

Gelegenheid tot inleveren kandidaatlijsten:

Wanneer: 31 januari 2022 van 09.00 tot 17.00 uur.

Waar: bij het Centraal Stembureau in het bestuurscentrum (Markt 50, 6231 LS Meerssen)

Benodigde formulieren voor de kandidaatstelling:

  • De lijsten met kandidaten (model H 1)

  • De verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling. (Model H 9)

  • De machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)

  • De machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan,

  • boven de kandidatenlijst (model H 3-2)

  • De verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

Waar zijn deze formulieren verkrijgbaar?

De formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum in het bestuurscentrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen.

Heeft u vragen over de kandidaatstelling?

Hiervoor kunt u bellen met het team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/gemeenteraadsverkiezingen.

Meerssen, 15 december 2021

M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester van Meerssen

Naar boven