BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN 2022 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021

besluit vast te stellen de

TARIEVEN 2022 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES;

 

Hoofdstuk 1 BINNENSPORTACCOMMODATIES

Voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (met uitzondering van het zwembad) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2022 als volgt:

 

 

 

Overdag

avond/weekend/feestdagen **

1.

Sporthal De Dreef

 

 

 

De huur bedraagt per uur *

€ 62,75

€ 65,00

2.

Sportzaal De Duikelaar

 

 

 

De huur bedraagt per uur *

€ 47,60

€ 49,70

3.

Sportzaal Groenswaard

 

 

 

De huur bedraagt per uur *

€ 37,45

€ 40,10

4.

Gymnastieklokaal Johan Postlaan

 

 

 

De huur bedraagt per uur *

€ 26,30

€ 27,70

 

*

Tarieven zijn bij gedeeltelijke huur naar evenredigheid.

Gebruik van sporthal/-zalen ten behoeve van "bijzondere" evenementen zoals bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, dierententoonstellingen, sportmanifestaties e.d. is alleen mogelijk door middel van overeenkomsten, waarin bijzondere voorwaarden en prijsafspraken zijn overeengekomen.

 

**

maandag t/m vrijdag: 16.30 - 22.30 uur

zaterdag: 9.00 - 22.00 uur

zondag: 10.00 - 18.00 uur

Hoofdstuk 2 BUITENSPORTACCOMMODATIES

Voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2022 per jaar, per sportcomplex als volgt:

 

1.

Korfbal Korbis (Sniep Oost)

€ 14.678,00

2.

Voetbal Be Fair (’t Suyt)

€ 44.734,00

3.

Voetbal ASW (Sniep Oost)

€ 29.354,00

4

Hockey Waddinxveen (Sniep West)

€ 25.163,00

5.

Atletiek Antilope (Gouwebos)

€ 12.581,00

6

Schuttersvereniging Waddinxveen (Gouwebos)

€ 1.395,00

7.

Hondenvereniging (Middelburgseweg)

€ 4.099,00

8.

Timios (beachvolleybalvelden)

€ 2.033,00

Hoofdstuk 3 ZWEMBAD DE SNIEP

Voor het gebruik van het zwembad bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2022 als volgt:

Recreatief zwemmen

 

Volwassenen:

enkel bad

€ 6,30

enkel bad tijden schoolvakantie

€ 7,05

10 baden (9 x enkel tarief)

€ 56,35

50 baden (40 x enkel tarief)

€ 249,90

enkel bad vroege vogels

€ 3,65

50 baden vroege vogels (40 x vr.vogel tarief)

€ 146,85

 

Jeugd (4 tot en met 17 jaar) en 65 +:

enkel bad

€ 4,85

enkel bad tijden schoolvakantie

€ 5,50

10 baden (9 x enkel tarief)

€ 43,50

50 baden (40 x enkel tarief)

€ 193,70

enkel bad vroege vogels

€ 3,05

50 baden vroege vogels (40 x vr.vogel tarief)

€ 118,30

 

0 tot en met 3 jaar:

enkel bad

€ 3,05

10 baden (10 x enkele activiteit)

€ 30,50

 

Verhuur:

Verhuur verenigingen: Reddingsbrigade

€ 86,69

Z en PC de Gouwe

€ 87,04

Verhuur derden (gehele wedstrijdbad of gehele recreatiebad) per uur

€ 134,59

 

Diversen:

Toeslag begeleide activiteit

€ 1,65

10 baden toeslag beg. Activiteit (10 x beg. Activiteit)

€ 16,50

Schoolzwemmen recreatief (per persoon)

€ 3,45

Solarium

€ 0,50

 

Particulier zwemles:

Leskaart jeugd (4 lessen)

€ 46,10

Enkele les jeugd (45 min)

€ 11,55

Enkele les volwassen (30 min)

€ 10,50

Diploma zwemmen particulier

€ 13,00

Diploma zwemmen teddybeer

€ 6,45

Diploma zwemmen survival

€ -

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 15 december 2021

De griffier,

mr. F.W. van der Dussen,

de voorzitter,

drs. E.J. Nieuwenhuis

Naar boven