Plaatsen van dakkapel en veranderen van bouwwerk Aagje Dekenstraat 1

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het plaatsen van een dakkapel en het veranderen van het bouwwerk op het adres Aagje Dekenstraat 1 in Vlissingen (17-12-2021).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven