Omgevingsvergunning afhandeling

  • -

    Arnhemseweg 13 te Beek, 7037 CX; het verlenen van de ontwerpbeschikking vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, activiteit milieu voor het (juridisch) starten van een onbemand tankstation (verzonden 09-12-2021)

     

  • -

    Oude Doetinchemseweg 53 te Zeddam, 7038 BE; het verlengen van de beslistermijn voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw (verzonden 14-12-2021)

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven