Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 4634Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vosbergstraat 11, 5384 ST Heesch

Het kappen van 1 Eik i.v.m. de aanleg van een inrit voor een bouwplan.

Datum ontvangst: 4 januari 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 4 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze