Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2021 Lansingerland

Behorend bij raadsvoorstel BR2100106

 

Hoofdstuk 1 Graven

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf wordt een recht geheven:

1.1

Voor een periode van 20 jaar:

1.1.1

voor een particulier graf t.b.v. twee personen;

€ 1.312,00

1.1.2

voor een particulier kindergraf t/m 12 jaar;

€ 656,00

Hoofdstuk 2 Urnengraven en - nissen

Voor het verlenen van uitsluitend recht op een urnengraf wordt een recht geheven:

2.1

Voor een periode van 20 jaar:

2.1.1

voor een particulier urnengraf t.b. v. twee asbussen

€ 492,00

Voor het verlenen van uitsluitend recht op een urnennis wordt een recht geheven:

2.2

Voor een periode van 20 jaar:

2.2.1

voor een particulier urnennis t.b.v. twee asbussen

€ 492,00

2.2.2

voor een particulier urnennis t.b.v. vier asbussen (Berkel en Rodenrijs)

€ 1.970,00

Hoofdstuk 3 Verlengen van rechten

Voor het verlengen van het uitsluitend recht zoals genoemd in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven:

3.1

Voor graven:

3.1.1

particulier graf t.b.v. twee personen voor een periode van 10 jaar

€ 656,00

3.1.2

particulier graf t.b.v. drie personen voor een periode van 10 jaar

€ 656,00

3.1.3

particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar

€ 328,00

3.2

Voor urnengraven en -nissen voor een periode van 10 jaar

€ 246,00

Hoofdstuk 4 Begraven

4.1

Voor het begraven van een lijk wordt geheven

€ 475,00

4.1.1

Voor het begraven van een derde persoon in een particulier graf wordt geheven

€ 850,00

4.1.2

Voor het begraven van een lijk op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 4.1 verhoogd met

€ 117,00

Hoofdstuk 5 Plaatsen c.q. bijzetten van asbussen

5.1

Plaatsen c.q. bijzetten van een asbus in een urnengraf

€ 275,00

5.2

Plaatsen c.q. bijzetten van een asbus in een urnennis

€ 166,00

5.3

Plaatsen c.q. bijzetten van een asbus in een particulier graf

€ 166,00

Hoofdstuk 6 Vergunningen

Vergunning is bedoeld als in artikel 21 van de Beheersverordening Lansingerland 2021 en artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit 2021.

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de grafbedekking wordt geheven

€ 77,00

Hoofdstuk 7 Leges

Voor het uitgeven van aktes wordt geheven:

7.1

voor de uitgifte van een akte voor een particulier (urnen) graf of urnennis:

€ 116,00

7.2

voor de uitgifte van een akte voor verlenging van een particulier (urnen) graf of urnennis:

€ 116,00

Hoofdstuk 8 Onderhoudsbijdrage

Voor de bijdrage in de exploitatiekosten, bij uitgifte, wordt geheven:

8.1.1

voor een particulier graf

€ 2.682,00

8.1.2

voor een particulier kindergraf

€ 661,00

8.1.3

voor een particulier urnengraf t.b.v. twee asbussen

€ 529,00

8.1.4

voor een particulier urnennis t.b.v. twee asbussen

€ 529,00

8.1.5

voor een particulier urnen nis t.b.v. vier asbussen

€ 529,00

8.1.6

voor een algemeen graf

€ 670,00

Voor de bijdrage in de onderhoudskosten, bij verlenging, wordt geheven:

8.2.1

voor een particulier graf

€ 1.323,00

8.2.2

voor een particulier kindergraf

€ 327,00

8.2.3

voor een urnengraf of urnennis

€ 264,00

Hoofdstuk 9 Opgraven, ruimen en herbegraven

7.1

Voor het op verzoek van rechthebbende of belanghebbende opgraven, ruimen of herbegraven van een stoffelijk overschot worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht;

7.2

Voor het op verzoek van rechthebbende van het opgraven, ruimen of herbegraven van een asbus worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in de openbare vergadering van 23 december 2021

de riffier,

drs. Bert Schouten

Naar boven