Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2021, 46260Plannen | ruimtelijkOnherroepelijk bestemmingsplan ‘Nijmegen Centrum – Stationsomgeving - 1 (Stationsplein 12-23)’, Nijmegen

Met betrekking tot het door de Raad van de gemeente Nijmegen vastgestelde bestemmingsplan Nijmegen Centrum – Stationsomgeving - 1 (Stationsplein 12-23) is geen beroep ingesteld noch een voorlopige voorziening aangevraagd.

Hierdoor is het bestemmingsplan met ingang van 5 februari 2021 onherroepelijk geworden.

Inzage

Het analoge bestemmingsplan kan na telefonische afspraak, worden ingezien bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (tel. 14024).

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen een onherroepelijk bestemmingsplan staan geen rechtsmiddelen meer open.