Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2021, 46218Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Zuidplas - toezichthouder Wmo en Jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het verlenen van mandaat aan het afdelingshoofd van de afdeling Regionale dienstverlening sociaal domein (RDS) voor het aanwijzen van een ambtenaar die belast is met het toezicht houden op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van kwaliteit en rechtmatigheid van de Wmo 2015, en met het toezicht houden op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van rechtmatigheid van de Jeugdwet.