Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een stalen balk aan Willem Barentszkade 27 te West-Terschelling

Verlenging beslistermijn

  • Ontvangen op 20 november 2021, Willem Barentszkade 27 te West-Terschelling, plaatsen van een stalen balk, kenmerk 2021-FUMO-0059040. Het besluit moet uiterlijk op 26 februari 2022 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Naar boven