[Kennisgevingen Activiteitenbesluit milieubeheer]

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

 

Voor: het veranderen van een inrichting

Locatie: Hornbach Bouwmarkt Nederland B.V., Roda J.C. Ring 4, 6466 NH Kerkrade

Datum melding: 26 november 2021

Zaaknummer: 2021-208676

De volgende activiteiten zijn gemeld: - Uitbreiding winkel en wijzigen parkeerplaats en in- en uitritten

 

Voor: De Beren Kerkrade

Locatie: Roda J.C. Ring 2 s

Datum melding: 22 november 2021

Zaaknummer: 2021-208584

De volgende activiteiten zijn gemeld: - Restaurant met terras oprichten.

 

De inrichtingen vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichtingen moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichtingen van toepassing zijn.

 

Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via

https://www.aimonline.nl.

Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Informatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

 

Kerkrade, 17 december 2021

 

Naar boven