Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2021, 45963Beschikkingen | afhandeling



Verlengingsbesluit, het legaliseren van een opbouw en bijkeuken, Scheepersdijk 5 Oisterwijk

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

 

Scheepersdijk 5 Oisterwijk, het legaliseren van een opbouw en bijkeuken. Dossiernummer 2020-1014, ingediend op 28-12-2020 (Activiteit; Bouwen)