Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeGemeenteblad 2021, 45895Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Goede Ree 49 te Goedereede

Op 10 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning betreffende het tijdelijk bewonen van de recreatiewoning op locatie De Goede Ree 49 te Goedereede. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/180471 / W2021-0123. De aanvraag betreft:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Wilt u meer weten over deze publicatie? U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0187.