Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 45831Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Schuttersstraat 14 a, 6181 AC te Elsloo (O2021-025\0971166802)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-025\0971166802, ingekomen op 4 februari 2021 voor het verwijderen van een houtopstand en het afgraven van een grondwal gelegen aan Schuttersstraat 14a, 6181 AC te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Kappen

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.