Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 45632Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Loosbroekseweg ong. sectie i nr.797 naast Heuvelstraat nr. 80, 5388 XG te Nistelrode

Datum ontvangst: 07-02-2021

 

Het oprichten van een woonhuis met bijgebouw

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 17 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze