Intrekking aanvraag omgevingsvergunning op verzoek – Wegelstuk 2 in Zuiddorpe

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten op 8 december 2021 de aanvraag met zaaknummer W-AOV210564 voor het verbouwen van de garage (gedeeltelijk) tot kapsalon op de locatie Wegelstuk 2 in Zuiddorpe op verzoek van de aanvrager in te trekken.

 

Terneuzen, 15 december 2021

 

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris,

 

H.J.A. (Erik) van Merrienboer, burgemeester

 

 

 

Naar boven