Intrekking aanvraag omgevingsvergunning op verzoek – Ravelijn 11-19 (oneven) in Sas van Gent

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten op 8 december 2021 de aanvraag met zaaknummer W-AOV210596 voor het slopen van woningen (5x) op de locatie Ravelijn 11-19 (oneven) in Sas van Gent op verzoek van de aanvrager in te trekken.

 

Terneuzen, 15 december 2021

 

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris,

 

H.J.A. (Erik) van Merrienboer, burgemeester

 

 

 

Naar boven