Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Panhuisweg ongenummerd Wijchen

 

De onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning is door het college burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde datum ontvangen:

Panhuisweg ongenummerd, Wijchen (kadastraal Wijchen, sectie C nr. 1088, het bouwen van een woning, op 25 november 2021. Activiteiten bouwen, afwijking bestemmingsplan en uitweg.

 

De beslistermijn vangt aan op de dag van ontvangst van de betreffende aanvraag.

 

Ter inzage / informatie

Schriftelijke stukken over een onderwerp zoals bedoeld in de publicatie zijn vanaf nu alleen op afspraak in te zien bij de medewerkers van het team vergunningverlening in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u bij hen een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088 – 432 70 00. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.

Naar boven