Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 45444Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Dorine Verschureplein 9 a 6181 AS te Elsloo (O2021-027\0971167047)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-027\0971167047, ingekomen op 6 februari 2021 voor het verbouwen van een berging tot appartement gelegen aan Dorine Verschureplein 9 a 6181 AS te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.