Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 45354Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Laar 36, 5388 HG te Nistelrode

Datum ontvangst: 09-02-2021

 

Het splitsen van de woning en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 17 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze