Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een kapschuur met berging aan Hussenbergstraat 1 te Geulle

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kapschuur met berging aan Hussenbergstraat 1, 6243 AG Geulle hebben ingetrokken op 23 november 2021.

Nadere informatie

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Naar boven