Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:

 

• Mts. A.A. Brand en H. Jalvingh, Meenteweg 16, 7942 RZ Meppel. De melding heeft betrekking op de bouw van een jongveestal en werktuigenberging.

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 

Naar boven