Kennisgeving Wet Bodembescherming - Besluit Bodemkwaliteit

De raad van de gemeente Westvoorne heeft op 27 oktober 2021 besloten de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart, de PFAS-kaart en het addendum op de Nota bodembeheer vast te stellen. De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart, de PFAS-kaart en het addendum zijn opgesteld door Antea Group in opdracht van de gemeenten Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis (toekomstige gemeente Voorne aan Zee).

Ter inzage

De stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis en kunnen ook digitaal worden ingezien op: www.westvoorne.nl

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met team VROM, telefoon: (06) 14 40 46 73.

Naar boven