Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeGemeenteblad 2021, 45317Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Klinkerlandseweg 27 te Nieuwe-Tonge

De gemeente heeft op 8 februari 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/21/179678 / W2021-0036 voor een omgevingsvergunning betreffende het plaatsen van een portocabin t.b.v. tijdelijke bewoning op locatie Klinkerlandseweg 27 te Nieuwe-Tonge. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 12 februari 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.