Kennisgeving ontvangst Melding AIM op locatie Sint Willebrordusstraat 3 BEDR in Klein Zundert

Op 27 oktober 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Sint Willebrordusstraat 3 BEDR in Klein Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-006043

De melding betreft het vervangen van de bestaande bedrijfsloods voor een nieuwe loods.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-006043 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven