Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 notenboom: Doetinchemseweg 11 in Wehl

 

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Doetinchemseweg 11, 7031 EP

Omschrijving: kappen van 1 notenboom

Dossiernummer: 20210751

Datum indiening: 3 december 2021

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven