Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 45230Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Loosbroekseweg 45 Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Loosbroekseweg 45, Nistelrode’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPLoosbrkweg45-ow01.

Inhoud

Het plan behelst de vestiging van een bedrijf (reparatie van auto’s en motorfietsen en statische opslag) op een voormalige agrarische bedrijfslocatie aan Loosbroekseweg 45 te Nistelrode.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 18 februari 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raad-pleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-ligging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met de heer M. van Gessel van het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 17 februari 2021