Gemeenteblad van Zandvoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortGemeenteblad 2021, 4518Beschikkingen | afhandelingZandvoort, verlengen beslistermijn Zuiderstraat 15, 2020-084627, maken inrit-uitweg, verzonden 30 december 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn van bovenstaande aanvraag met zes weken heeft verlengd.