Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan m.b.t. de milieucategorie op locatie Beekzicht 5 unit nummer 2 in Zundert

Op 7 december 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het afwijken van het bestemmingsplan m.b.t. de milieucategorie op locatie Beekzicht 5 unit nummer 2 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-006819. De aanvraag betreft:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven