Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 1.

  Het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Spoorzoeker 13, 6466 MD (d.d. 12.11.2021)

 • 2.

  Het wijzigen van het bestaande garagedak in een zadeldak op de locatie Callistusstraat 29, 6467 CB (d.d. 30.11.2021)

 • 3.

  Het kappen van een Robinia pseudoacacia op de locatie Tunnelweg 92, 6468 EK (d.d. 01.12.2021)

 • 4.

  Het kappen van drie Ulmus Columella op de locatie Meinweidestraat (kadastraal perceel L1933) (d.d. 03.12.2021)

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 15 december 2021

Naar boven