Ingekomen sloopmeldingen

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende sloopmeldingen zijn binnengekomen:

 

  • 1.

    Het verwijderen van asbesthoudend buismateriaal op de locatie Burg. Savelberglaan 165, 6461 GN (d.d. 08.12.2021)

  • 2.

    Het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot op de locatie Oude Schachtstraat 24, 6462 BG (d.d. 09.12.2021)

Kerkrade, 15 december 2021

Naar boven