Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 2 december 2021

Op 2 december 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Kard. van Rossumstraat 44 Dongen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-018954. De melding betreft:

Bouwhekken,afvalcontainers,schaft- en toiletvoorzieningen en afzetting op de openbare weg tbv sloop van de uitgebrande woning vanaf 10 t/m 17 december 2021

 

ProcedureDe activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@dongen.nl.

Naar boven