Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gezinspaviljoen 1, 1611BJ Bovenkarspel

De gemeente heeft op 7 december 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000746 voor brandveilig gebruik op locatie Gezinspaviljoen 1, 1611BJ Bovenkarspel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • het brandveilig gebruiken van een bouwwerk

 

Inzage

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

Indien u daartoe gerechtigd bent kunt u een beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 8 december 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven