Uitvoeringsbesluiten Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Harlingen;

 

gelet op artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening en de artikelen 9 en 10, tweede lid van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen;

 

besluit:

 • 1.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem”;

 • 2.

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 “Plaatsen waar met een parkeervergunning mag worden geparkeerd”;

 • 3.

  de beleidsregels van de vigerende Parkeerverordening, inzake het aanvragen en verlenen van vergunningen, als bedoeld in artikel 3, lid 2 van de vigerende Parkeerverordening, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 3 “Verleningsvoorschriften parkeervergunning”;

 • 4.

  de uitvoeringsregels van de vigerende Parkeerverordening vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 4 “Uitvoeringsvoorschriften”;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2022;

 • 6.

  dit besluit kan worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluiten Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022”.

Harlingen, 10 november 2021

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van de gemeente

Harlingen,

S.C. van Gent

secretaris

C.M. Sjerps

burgemeester

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

 • 1.

  Plaats en tijdstip betaald parkeren

  • a.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag t/m zondag telkens van 08:00 tot 20:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

   Waddenpromenade

    

   (Gebied A)

   Waddenpromenade, maximale inworp telkens voor 30 minuten parkeertijd.

  • b.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag t/m zaterdag telkens van 09:00 tot 17:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

   Voorstraat

    

   (Gebied B)

   Voorstraat, maximale inworp telkens voor 1 uur parkeertijd

   Binnenstad

    

   (Gebied C)

   Achterstraat, Anjelierstraat, Bildtstraat, Bildtseweg, Both Apothekerstraat, Brouwersstraat, Caspar di Roblesstraat, Dalpad, Dokstraat, Droogstraat, Dwarsstraat, Dijkswal, Fabrieksplein, Fabrieksstraat, Franekereind, Gardeniersstraat, Grachtswalplein, Grote Bredeplaats, Grote Ossenmarkt, Havenplein, Havenweg, Heiligeweg, Herenwaltje, Hofstraat, Hoogstraat, Jan Ruurdstraat, Karremanstraat, Kerkpad, Kerkpoortstraat, Klaverbladstraat, Kleine Bredeplaats, Kleine Ossenmarkt, Kruisstraat, Lammert Warndersteeg, Lanen, Liemendijk, Lombardstraat, Molenpad, Moriaanstraat, Nieuwstraat, Nieuweweg, Noordergrachtswal, Noorderhaven (met uitzondering van pleintje voor stadhuis), Noorderstraat, Noordijs, Nutstraat, Ooievaarsteeg, Oude Turfkade, Raamstraat, Rapenburg, Romastraat, Rommelhaven, Roptaweg, Rozemarijnstraat, Rozengracht, Rozenstraat, Schapestraatje, Scheerstraat, Scheffersplein, Schoolplein, Schoolstraat, Schritsen Simon Stijlstraat, Sint Annahof, Spinhuisstraat, Spinstraat, Steenhouwerstraat, Tiepelplein, Tuinpad, Vetsmeltersstraat, Vianen, Vismarkt, Vissersstraat, Wasbleek, Wasbleekstraat, Weeshuisstraat, Werfpad, Westersteeg, Westerstraat, Westerkerklaan, Weverstraat, Willemshaven (het gebied tussen de Westerzeedijk, de spoorlijn en het water van de Willemshaven en de Nieuwe Willemshaven, inclusief het “driehoekje”, te weten het parkeerterrein tussen Westerzeedijk en Nieuwe Willemskade), Willemskade, William Boothstraat, Wortelstraat, Zeepziedersstraat, Zeilmakersstraat, Zoutstraat, Zoutsloot, Zuiderbolwerk, Zuiderhaven, Zuiderplein en Zuiderstraat maximale inworp telkens voor 4 uur parkeertijd.

   Schil dagparkeren (Spoorstraat, Nieuwe Vissershaven en Willemshaven)

    

   (Gebied D)

   Spoorstraat, Nieuwe Vissershaven (uitgezonderd camperplaatsen) en Willemshaven (het gebied tussen de Westerzeedijk, de spoorlijn en het water van de Willemshaven en de Nieuwe Willemshaven, uitgezonderd het “driehoekje”, te weten het parkeerterrein tussen Westerzeedijk en Nieuwe Willemskade), maximale inworp telkens voor 1 dag.

   Station

    

   (Gebied E)

   Stationsweg, maximale inworp telkens voor 1 dag.

  • c.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende weg het parkeren van maandag t/m zondag telkens van 00:00 tot en met 23:59 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

    

   Camperparkeerplaatsen (Nieuwe Vissershaven)

    

   (Gebied F)

   Camperparkeerplaatsen op parkeerterrein aan de Nieuwe Vissershaven, maximale inworp telkens 3 dagen.

  • d.

   Vast te stellen dat:

   Op het navolgende parkeerterrein, het parkeren op zaterdag telkens van 09:00 tot 17:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

    

   Pleintje Noorderhaven

    

   (Gebied G)

   Pleintje voor stadhuis aan de Noorderhaven, maximale inworp telkens voor 4 uur parkeertijd.

  • e.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag t/m zaterdag telkens van 09:00 tot 17:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

   Vignetgebied

    

   (Gebied H)

   Totale grondgebied binnen de gemeente Harlingen, met uitzondering van de gebieden (de gebieden A, B, C, D, E, F, G van bijlage 1 en gebied I van bijlage 2 van de Uitvoeringsbesluiten Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022), industrieterrein Oostpoort, Nieuwe Industriehaven, Nieuwe Vissershaven, parkeerterreinen Westerzeedijk en het grondgebied van Wijnaldum, maximale inworp telkens voor 4 uur parkeertijd.

 • 2.

  Wijze van betalen

  • a.

   Ter zake van het betaald parkeren voor alle onder 1 “Plaats en tijdstip betaald parkeren” genoemde gebieden geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van €0,10, €0,20, €0,50, €1,00 of €2,00 dan wel door pinbetaling. Bij teveel inworp vindt geen restitutie plaats;

  • b.

   Bij het betaald parkeren waarbij gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 3.

  Betaald parkeren met gebruik van een telefoon

  In afwijking van het bepaalde onder 2 “Wijze van betalen” kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een aanbieder van het GSM parkeren. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij de aanbieder. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan de aanbieder. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de aanbieder in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 7 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen.

 • 4.

  Wielklem

  Vast te stellen dat voor alle onder 1 “Plaats en tijdstip betaald parkeren” genoemde gebieden, indien nodig, een wielklem kan worden toegepast.

Bijlage 2 Plaatsen waar met parkeervergunning mag worden geparkeerd

 • 1.

  Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd:

   

  Waddenpromenade

   

  (Gebied A)

  Waddenpromenade;

  Voorstraat

  (Gebied B)

  Voorstraat;

  Binnenstad

  (Gebied C)

  Achterstraat, Anjelierstraat, Bildtstraat, Bildtseweg, Both Apothekerstraat, Brouwersstraat, Caspar di Roblesstraat, Dalpad, Dokstraat, Droogstraat, Dwarsstraat, Dijkswal, Fabrieksplein, Fabrieksstraat, Franekereind, Gardeniersstraat, Grachtswalplein, Grote Bredeplaats, Grote Ossenmarkt, Havenplein, Havenweg, Heiligeweg, Herenwaltje, Hofstraat, Hoogstraat, Jan Ruurdstraat, Karremanstraat, Kerkpad, Kerkpoortstraat, Klaverbladstraat, Kleine Bredeplaats, Kleine Ossenmarkt, Kruisstraat, Lammert Warndersteeg, Lanen, Liemendijk, Lombardstraat, Molenpad, Moriaanstraat, Nieuwstraat, Nieuweweg, Noordergrachtswal, Noorderhaven (met uitzondering van pleintje voor stadhuis), Noorderstraat, Noordijs, Nutstraat, Ooievaarsteeg, Oude Turfkade, Raamstraat, Rapenburg, Romastraat, Rommelhaven, Roptaweg, Rozemarijnstraat, Rozengracht, Rozenstraat, Schapestraatje, Scheerstraat, Scheffersplein, Schoolplein, Schoolstraat, Schritsen Simon Stijlstraat, Sint Annahof, Spinhuisstraat, Spinstraat, Steenhouwerstraat, Tiepelplein, Tuinpad, Vetsmeltersstraat, Vianen, Vismarkt, Vissersstraat, Wasbleek, Wasbleekstraat, Weeshuisstraat, Werfpad, Westersteeg, Westerstraat, Westerkerklaan, Weverstraat, Willemshaven (het gebied tussen de Westerzeedijk, de spoorlijn en het water van de Willemshaven en de Nieuwe Willemshaven, inclusief het “driehoekje”, te weten het parkeerterrein tussen Westerzeedijk en Nieuwe Willemskade), Willemskade, William Boothstraat, Wortelstraat, Zeepziedersstraat, Zeilmakersstraat, Zoutstraat, Zoutsloot, Zuiderbolwerk, Zuiderhaven, Zuiderplein en Zuiderstraat;

  Schil dagparkeren (Spoorstraat, Nieuwe Vissershaven en Willemshaven)

   

  (Gebied D)

  Spoorstraat, Nieuwe Vissershaven (uitgezonderd camperparkeerplaatsen)  en Willemshaven (het gebied tussen de Westerzeedijk, de spoorlijn en het water van de Willemshaven en de Nieuwe Willemshaven, uitgezonderd het “driehoekje”, te weten het parkeerterrein tussen Westerzeedijk en Nieuwe Willemskade).

  Station

   

  (Gebied E)

  Stationsweg;

  Pleintje Noorderhaven

   

  (Gebied G)

  Pleintje voor stadhuis aan de Noorderhaven;

  Vignetgebied

   

  (Gebied H)

  Totale grondgebied binnen de gemeente Harlingen, met uitzondering van de gebieden (de gebieden A, B, C, D, E, F, G van bijlage 1 en gebied I van bijlage 2 van de Uitvoeringsbesluiten Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022), industrieterrein Oostpoort, Nieuwe  Industriehaven, Nieuwe Vissershaven, parkeerterreinen Westerzeedijk en het grondgebied van Wijnaldum;

  Vijverbuurt

   

  (Gebied I)

  Vijver, Vijverstraat.

 • 2.

  Bewonersvergunning:

  • a.

   dat voor de onder gebied C, D en H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied B en C genoemde straten (Binnenstad vergunning);

  • b.

   dat voor de onder gebied H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied H genoemde straten (Vergunning Vignetgebied);

  • c.

   dat voor de onder gebied C, D, H en I genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied I genoemde straten (Vijverbuurt vergunning).

 • 3.

  Bedrijfsvergunning:

  Dat voor alle genoemde wegen en terreinen onder 1 “Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd”, uitgezonderd gebied G (Pleintje Noorderhaven, waarbij parkeren met een bedrijfsvergunning op zaterdagen wel is toegestaan) een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder b van de vigerende parkeerverordening aan eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze een beroep of bedrijf uitoefent, kan worden afgegeven.

 • 4.

  Bezoekersvergunning:

  • a.

   dat voor de onder gebied C, D en H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder c van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied B, C en I genoemde straten (Binnenstad);

  • b.

   dat voor de onder gebied H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder c van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied H genoemde straten (Vignetgebied).

 • 5.

  Toeristenvergunning:

  • a.

   dat voor de onder gebied D genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder d van de vigerende parkeerverordening aan hotelbedrijven die bedrijfsmatig en tegen betaling nachtverblijf bieden aan personen, kan worden afgegeven, die respectievelijk gevestigd zijn in de onder gebied B, C en I genoemde straten (Binnenstad);

  • b.

   dat voor de onder gebied H genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder d van de vigerende parkeerverordening aan hotelbedrijven die bedrijfsmatig en tegen betaling nachtverblijf bieden aan personen, kan worden afgegeven, die respectievelijk gevestigd zijn in de onder gebied H genoemde straten (Vignetgebied).

 • 6.

  Dienstenvergunning:

  Dat voor alle genoemde wegen en terreinen onder 1 “Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd”, uitgezonderd gebied G (Pleintje Noorderhaven, waarbij parkeren met een dienstenvergunning op zaterdagen wel is toegestaan), een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder e van de vigerende parkeerverordening aan organisaties van openbaar nut, dan wel organisaties die medisch noodzakelijke consulten uitvoeren, die voor de uitoefening van de functie of taak structureel een of meer motorvoertuigen in de gehele gemeente nodig heeft, kan worden afgegeven.

 • 7.

  Werknemersvergunning:

  • a.

   dat voor de volgende locaties een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder f van vigerende parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in de onder A, B, C, E en I genoemde straten (Werknemers A):

   • W1: Zoutsloot, voor zover gelegen ten westen van huisnummer Zoutsloot 12;

   • W2: Dijkswal, parkeerterrein, inclusief de langsparkeerplaatsen Dijkswal;

   • W3: Bildtseweg;

   • W4: Brouwersstraat, Grote Ossenmarkt, Jan Ruurdstraat, Raamstraat, Schritsen, Zuiderhaven (tussen Grote Ossenmarkt en Zuiderplein) en Zuiderplein;

   • W5: Station;

   • W6: Zuiderhaven westzijde (tussen Havenplein en Steenhouwerstraat);

   • W7: Havenweg (tussen Westerzeedijk en Schapestraatje);

   • Gebied D;

   • Gebied H.

  • b.

   dat voor de volgende locaties een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder f van vigerende parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in de onder A, B, C en I genoemde straten (Werknemers B):

   • Gebied D;

   • Gebied H.

  • c.

   dat voor de onder H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder f van de vigerende parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in de onder H genoemde straten (Werknemers C).

 • 8.

  Stallingsbedrijvenvergunning:

  Dat voor de onder gebied C genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder g van de vigerende parkeerverordening aan bestaande stallingsbedrijven die ook als zodanig in het bestemmingsplan zijn opgenomen, kan worden afgegeven, die gevestigd zijn in de onder gebied C genoemde straten.

 • 9.

  Evenementenvergunning:

  • a.

   dat voor de onder gebied C genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder h van de vigerende parkeerverordening aan de organisator van evenementen, kan worden afgegeven, indien het evenement plaatsvindt in de onder gebied B, C en I genoemde straten (Binnenstad);

  • b.

   dat voor de onder gebied H genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder h van de vigerende parkeerverordening aan de organisator van evenementen, kan worden afgegeven, indien het evenement plaatsvindt in de onder gebied H genoemde straten (Vignetgebied).

 • 10.

  Incidentele vergunning:

  Dat voor alle genoemde wegen en terreinen onder 1 “Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd”, met uitzondering van gebied A en B, een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder i van de vigerende parkeerverordening aan gezelschappen die bij een huwelijk of begrafenis aanwezig willen zijn, kan worden afgegeven.

 • 11.

  Stadhuisvergunning:

  Dat voor het onder gebied G genoemd plein een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder j van de vigerende parkeerverordening aan door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen personen / instanties, kan worden afgegeven.

 • 12.

  Forensenvergunning:

  Dat voor de onder gebied E genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder k van de vigerende parkeerverordening aan vaste treinreizigers kan worden afgegeven.

 • 13.

  Vaargastenvergunning:

  Dat voor de onder gebied D genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder l van de vigerende parkeerverordening aan gasten van de charterschepen kan worden afgegeven.

 • 14.

  Short-stay vergunning:

  Dat voor de onder gebied D genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder m van de vigerende parkeerverordening aan gasten van een zogenaamd short-stay bedrijf of aan een schipper met een vaste ligplaats in de Noorderhaven of Zuiderhaven kan worden afgegeven.

Bijlage 3 Verleningsvoorschriften parkeervergunning

 • 1.

  Bewonersvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder a van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een bewonersvergunning:

  • a.

   Voor het aanvragen van een bewonersvergunning moet het Klantcontactcentrum in het bezit zijn van een door de aanvrager ingevuld aangifteformulier;

  • b.

   De aanvrager moet het kentekenbewijs van het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en dat op zijn/haar naam staat overleggen;

  • c.

   Als het voertuig niet op naam staat van de aanvrager, dient de aanvrager een leasecontract ten aanzien van dat voertuig te tonen.

  • d.

   Als het voertuig via de werkgever aan de aanvrager ter beschikking is gesteld heeft de aanvrager een verklaring van die werkgever nodig of een op naam van de aanvrager staand (en geldig) huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf alvorens vergunning verleend kan worden;

  • e.

   De aanvrager woont volgens het basisregistratie personen in een gebied waar betaald parkeren geldt en/of waar door vergunninghouders geparkeerd mag worden of;

  • f.

   In afwijking van het bepaalde in sub e. wordt ook als bewoner aangemerkt degene die een woonhuis in eigendom heeft in een gebied waar betaald parkeren geldt en/of waar door vergunninghouders geparkeerd mag worden, indien er op het betreffende adres volgens de gegevens uit de basisregistratie personen geen personen staan ingeschreven (bezitters 2e woningen);

  • g.

   In afwijking van het bepaalde in sub e. wordt ook als bewoner aangemerkt degene die een woonhuis in eigendom heeft in een gebied waar betaald parkeren geldt en/of waar door vergunninghouders geparkeerd mag worden indien op het betreffende adres volgens de gegevens uit basisregistratie personen geen andere personen staan ingeschreven dan de kinderen van de eigenaar;

  • h.

   De beoordeling tot het verstrekken van een bewonersvergunning wordt gedaan door het Klantcontactcentrum;

  • i.

   De kosten voor de vergunning kunnen via een bankoverschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) of per kas van het Klantcontactcentrum worden voldaan;

  • j.

   De vergunning wordt op digitale wijze verstrekt;

  • k.

   De verlening van de vergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening.

 • 2.

  Bedrijfsvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder b van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een bedrijfsvergunning:

  • a.

   Voor het aanvragen van een bedrijfsvergunning moet het Klantcontactcentrum in het bezit zijn van een door de aanvrager ingevuld aangifteformulier;

  • b.

   Op het aangifteformulier moet een schriftelijke motivering worden aangegeven gericht op het verkrijgen van een bedrijfsvergunning;

  • c.

   De beoordeling tot het verstrekken van een bedrijfsvergunning wordt gedaan door het Klantcontactcentrum;

  • d.

   De kosten voor de vergunning kunnen via een bankoverschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) of per kas van het Klantcontactcentrum worden voldaan;

  • e.

   De vergunning wordt vervolgens per post toegezonden, of persoonlijk aan de balie van het Klantcontactcentrum aan de aanvrager uitgereikt;

  • f.

   De verlening van de vergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening;

 • Regels voor de toewijzing van een bedrijfsvergunning:

  • g.

   Het gebruik van de bedrijfsvergunning dient noodzakelijk te zijn voor de primaire bedrijfsvoering, dat wil zeggen de hoofdactiviteiten van het bedrijf;

  • h.

   Als noodzakelijk voor de bedrijfsvoering wordt in ieder geval niet aangemerkt: woon-/werkverkeer, laden en lossen van goederen, het vervoeren van financiële dagopbrengsten en andere geldtransporten;

  • i.

   Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de mogelijkheid transporten in te plannen of samen te voegen;

  • j.

   Voor de beeldvorming zijn de regels voor de toewijzing van een bedrijfsvergunning uitgewerkt in onderstaande voorbeelden:

   Wel

   Niet

   Bezorgdienst verse goederen

   Café / restaurant zonder bezorgdienst

   Aannemer / bouwbedrijf

   Atelier

   Schoonmaakbedrijf

   Detailhandel

   Scheepsreparatiebedrijf

   Kantoorfunctie (bijvoorbeeld: advocaten, notarissen, accountants, banken, zakelijke dienstverlening)

   Woninginrichter

   Installatiebedrijf

 • 3.

  Bezoekersvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder c van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een bezoekersvergunning:

  • a.

   De aanvrager woont volgens het basisregistratie personen in een gebied waar betaald parkeren geldt en/of waar door vergunninghouders geparkeerd mag worden of;

  • b.

   In afwijking van het bepaalde in sub a. wordt ook als bewoner aangemerkt degene die een woonhuis in eigendom heeft in een gebied waar betaald parkeren geldt en/of waar door vergunninghouders geparkeerd mag worden, indien er op het betreffende adres volgens de gegevens uit de basisregistratie personen geen personen staan ingeschreven (bezitters 2e woningen);

  • c.

   In afwijking van het bepaalde in sub a. wordt ook als bewoner aangemerkt degene die een woonhuis in eigendom heeft in een gebied waar betaald parkeren geldt en/of waar door vergunninghouders geparkeerd mag worden indien op het betreffende adres volgens de gegevens uit basisregistratie personen geen andere personen staan ingeschreven dan de kinderen van de eigenaar;

  • d.

   Per woonadres wordt maximaal 1 bezoekersvergunning verleend;

  • e.

   De beoordeling tot het verstrekken van bezoekersvergunningen geschiedt door het Klantcontactcentrum;

  • f.

   De kosten voor de bezoekersvergunning dienen per kas van het Klantcontactcentrum voldaan te worden;

  • g.

   De verlening van de bezoekersvergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening.

 • 4.

  Toeristenvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder d van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een toeristenvergunning:

  • a.

   Voor het aanvragen van een toeristenvergunning moet het Klantcontactcentrum in het bezit zijn van een door de aanvrager ingevuld aangifteformulier;

  • b.

   De aanvrager moet een recent uittreksel uit het handelsregister te tonen waaruit blijkt dat de aanvrager een hotel runt waarbij aanvrager bedrijfsmatig en tegen betaling nachtverblijf biedt aan personen;

  • c.

   De beoordeling tot het verstrekken van een toeristenvergunning wordt gedaan door het Klantcontactcentrum;

  • d.

   De kosten voor de vergunning dienen per kas van het Klantcontactcentrum bij het verlenen van de vergunning voldaan te worden;

  • e.

   De verlening van de vergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening.

 • 5.

  Dienstenvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder e van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een dienstenvergunning:

  • a.

   Voor het aanvragen van een dienstenvergunning moet het Klantcontactcentrum in het bezit zijn van een door de aanvrager ingevuld aangifteformulier;

  • b.

   De beoordeling tot het verstrekken van een dienstenvergunning wordt gedaan door het Klantcontactcentrum;

  • c.

   De kosten voor de vergunning kunnen via een bankoverschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) of per kas van het Klantcontactcentrum worden voldaan;

  • d.

   De vergunning wordt vervolgens per post toegezonden, of persoonlijk aan de balie van het Klantcontactcentrum aan de aanvrager uitgereikt;

  • e.

   De verlening van de vergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening.

 • 6.

  Werknemersvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder f van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een werknemersvergunning:

  • a.

   Voor het aanvragen van een werknemersvergunning moet het Klantcontactcentrum in het bezit zijn van een door de aanvrager ingevuld aangifteformulier;

  • b.

   De aanvrager moet het kentekenbewijs van het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en dat op zijn/haar naam staat tonen;

  • c.

   Als het voertuig niet op naam van de aanvrager staat, dient een leasecontract, of een geldig huurcontract ten aanzien van dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager getoond te worden, of;

  • d.

   Als het voertuig niet op naam van de aanvrager staat, toont de aanvrager middels een afschrift uit de betreffende basisregistratie personen aan dat het woonadres en het adres op het kentekenbewijs van het betreffende voertuig overeenstemmen;

  • e.

   De aanvrager moet verder een verklaring van maximaal twee weken oud overleggen van de werkgever waar hij/zij werkzaam is. Het bedrijf van de werkgever moet gevestigd zijn in het gebied van betaald parkeren;

  • f.

   De beoordeling tot het verstrekken van een werknemersvergunning wordt gedaan door het Klantcontactcentrum;

  • g.

   De kosten voor de vergunning kunnen via een bankoverschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) of per kas van het Klantcontactcentrum worden voldaan;

  • h.

   De vergunning wordt op digitale wijze verstrekt;

  • i.

   De verlening van de vergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening.

 • 7.

  Stallingsbedrijvenvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder g van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een stallingsbedrijvenvergunning:

  • a.

   Voor het aanvragen van een stallingsbedrijvenvergunning moet het Klantcontactcentrum in het bezit zijn van een door de aanvrager ingevuld aangifteformulier;

  • b.

   De aanvrager moet een recent uittreksel uit het handelsregister tonen, waaruit blijkt dat het bedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd op naam staat van de aanvrager;

  • c.

   De beoordeling tot het verstrekken van een stallingsbedrijvenvergunning wordt gedaan door het Klantcontactcentrum;

  • d.

   De kosten voor de vergunning kunnen via een bankoverschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) of per kas van het Klantcontactcentrum worden voldaan;

  • e.

   De vergunning wordt vervolgens per post toegezonden, of persoonlijk aan de balie van het Klantcontactcentrum aan de aanvrager uitgereikt;

  • f.

   De verlening van de vergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening;

 • Regels voor de toewijzing van een stallingsbedrijvenvergunning:

  • g.

   Het gebruik van de stallingsbedrijvenvergunning dient noodzakelijk te zijn voor de primaire bedrijfsvoering, dat wil zeggen de hoofdactiviteiten van het bedrijf;

  • h.

   De stallingsbedrijvenvergunning wordt alleen verleend aan bestaande stallingsbedrijven die ook als zodanig in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

 • 8.

  Evenementenvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder h van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een evenementenvergunning:

  • a.

   Voor het aanvragen van een evenementenvergunning moet het Klantcontactcentrum in het bezit zijn van een door de aanvrager ingevuld aangifteformulier;

  • b.

   De beoordeling tot het verstrekken van een evenementenvergunning wordt gedaan door het Klantcontactcentrum;

  • c.

   De kosten voor de vergunning dienen per kas van het Klantcontactcentrum bij het verlenen van de vergunning voldaan te worden;

  • d.

   De verlening van de vergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening.

 • 9.

  Incidentele vergunning, ex artikel 3, lid 3, onder i van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een incidentele vergunning:

  • a.

   Voor het aanvragen van een incidentele vergunning moet het Klantcontactcentrum in het bezit zijn van een door de aanvrager ingevuld aangifteformulier;

  • b.

   De beoordeling tot het verstrekken van een incidentele vergunning wordt gedaan door het Klantcontactcentrum;

  • c.

   De kosten voor de vergunning dienen per kas van het Klantcontactcentrum bij het verlenen van de vergunning voldaan te worden;

  • d.

   De verlening van de vergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening.

 • 10.

  Stadhuisvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder j van de vigerende parkeerverordening:

  Regel voor de aanvraag van een stadhuisvergunning:

  • a.

   Voor het verkrijgen van een stadhuisvergunning kan de aanvrager zich wenden tot de dienstdoende bode.

 • 11.

  Forensenvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder k van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een forensenvergunning:

  • a.

   Voor het aanvragen van een forensenvergunning moet het Klantcontactcentrum in het bezit zijn van een door de aanvrager ingevuld aangifteformulier;

  • b.

   De aanvrager moet het kentekenbewijs van het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en dat op zijn/haar naam staat overleggen;

  • c.

   Als het voertuig niet op naam van de aanvrager staat, dient een leasecontract, of een geldig huurcontract ten aanzien van dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager getoond te worden;

  • d.

   Als het voertuig via de werkgever aan de aanvrager ter beschikking is gesteld heeft de aanvrager een verklaring van die werkgever nodig;

  • e.

   De aanvrager is in bezit van een op zijn of haar naam staand geldig maand- of jaartrajectabonnement van de treindienst van Arriva of de Nederlandse Spoorwegen;

  • f.

   De beoordeling tot het verstrekken van een forensenvergunning wordt gedaan door het Klantcontactcentrum;

  • g.

   De kosten voor de vergunning kunnen via een bankoverschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) of per kas van het Klantcontactcentrum worden voldaan;

  • h.

   De vergunning wordt op digitale wijze verstrekt;

  • i.

   De verlening van de vergunning geschiedt verder conform artikel 4, 5 en 6 van de vigerende Parkeerverordening.

 • 12.

  Vaargastenvergunning, ex artikel 3, lid 3, onder l van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een vaargastenvergunning:

  • a.

   De aanvrager is schipper van een zeilend bedrijfsvaartuig met als ligplaats Harlingen;

  • b.

   Het betreffende schip staat op de Ledenlijst toegewezen ligplaatshouders van de VBZH (Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen);

  • c.

   De beoordeling tot het verstrekken van vaargastenvergunningen geschiedt door het Klantcontactcentrum;

  • d.

   De kosten voor de vaargastenvergunningen dienen per kas van het Klantcontactcentrum voldaan te worden;

  • e.

   De vergunning wordt vervolgens per post toegezonden, of persoonlijk aan de balie van het Klantcontactcentrum aan de aanvrager uitgereikt.

 • 13.

  Short-stay-vergunning, ex artikel 3, lid 3, onder m van de vigerende parkeerverordening:

  Regels voor de aanvraag van een short-stay vergunning:

  • a.

   De aanvrager is gast van een zogenaamd short-stay appartement in de gemeente Harlingen en is in bezit van een op zijn of haar naam staande overeenkomst met betreffend short-stay bedrijf waarin een minimale verblijfsduur van 2 weken overeengekomen is;

  • b.

   Of aanvrager heeft een vaste ligplaats in de Noorderhaven of Zuiderhaven en kan dit aantonen door een geldig huurcontract op naam van de aanvrager getoond te worden;

  • c.

   De aanvrager moet het kentekenbewijs van het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en dat op zijn/haar naam staat overleggen;

  • d.

   Als het voertuig niet op naam van de aanvrager staat, dient een leasecontract, of een geldig huurcontract ten aanzien van dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager getoond te worden;

  • e.

   Als het voertuig via de werkgever aan de aanvrager ter beschikking is gesteld heeft de aanvrager een verklaring van die werkgever nodig;

  • f.

   De beoordeling tot het verstrekken van short-stay vergunningen geschiedt door het Klantcontactcentrum;

  • g.

   De kosten voor de short-stay vergunningen dienen per kas van het Klantcontactcentrum voldaan te worden;

  • h.

   De vergunning wordt vervolgens per post toegezonden, of persoonlijk aan de balie van het Klantcontactcentrum aan de aanvrager uitgereikt.

Bijlage 4: Uitvoeringsvoorschriften

 • 1.

  Handhavingsprocedure met betrekking tot gebruik wielklem en wegslepen:

  Binnen het betaald parkeren gebied wordt een wielklem aangebracht op de dag dat de vierde naheffingsaanslag wordt opgelegd. Een voertuig kan worden weggesleept nadat de wielklem minimaal 24 uur bevestigd is geweest.

 • 2.

  Leenauto’s:

  De verleende vergunningen zijn niet geldig voor leenauto’s.

 • 3.

  Voertuigen met buitenlands kenteken

  Een voertuig voorzien van een niet Nederlands kenteken wordt binnen het betaald parkeren gebied bij de eerste naheffingsaanslag geklemd, tenzij de gegevens van de kentekenhouder via de kentekenregistratie van het betreffende land te achterhalen zijn. Landen waarvan de kentekengegevens zijn op te vragen zijn onder andere, Duitsland, België en Polen. Auto’s uit deze landen worden dus niet bij de eerste naheffingsaanslag geklemd. Er worden maximaal 4 naheffingsaanslagen opgelegd. Het voertuig met het buitenlands kenteken kan worden weggesleept nadat de 4e naheffing minimaal 24 uur opgelegd is geweest.

 • 4.

  Camperplaatsen aan de Nieuwe Vissershaven

  Er zijn op het terrein aan de Nieuwe Vissershaven speciaal aangegeven camperplaatsen beschikbaar. In verband met veiligheid wordt niet toegestaan dat men buiten de speciaal aangegeven camperplaatsen overnacht.

 • 5.

  Bedrijven in Harlingen met tijdelijke werknemers

  Bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Harlingen en die ten behoeve van tijdelijke werknemers woningen bezitten of huren in het betaald parkeergebied kunnen een bedrijfsvergunning aanvragen.

 • 6.

  Auto van de baas

  Werknemers die vast de beschikking hebben over een zogenaamde auto van de baas kunnen, op basis van een werkgeversverklaring in aanmerking komen voor een bewonersvergunning.

 • 7.

  Nieuw / ander motorvoertuig

  In geval van de aanschaf van een nieuw of ander motorvoertuig heeft men een periode van vijf werkdagen om de parkeervergunning op het juiste kenteken te zetten. Ontvangt men binnen die periode een naheffing en maakt men bezwaar dan wordt de naheffing ingetrokken.

 • 8.

  Nachtelijk parkeerverbod schilparkeren

  Het is verboden om ’s nachts te parkeren in gebied D (Schil dagparkeren, Spoorstraat, Nieuwe Vissershaven en Willemshaven). Uitzondering hierop wordt gevormd door motorvoertuigen met een bewonersvergunning (Binnenstad vergunning), een bedrijfsvergunning, een dienstenvergunning, een werknemersvergunning A, werknemersvergunning B, een toeristenvergunning of een short-stay vergunning.

 • 9.

  Bezoekersvergunning

  In plaats van een bezoekersvergunning kan men, op basis van de motie bekend onder nummer 91697, ook kiezen voor de papieren bezoekerskaarten (de zogenaamde kraskaarten).

 • 10.

  Campers

  Campers komen in principe niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Uitzonderingen:

  • a.

   betreffende camper is het eerste en enige motorvoertuig op betreffende adres of

  • b.

   betreffende camper wordt aantoonbaar en zeer regelmatig ingezet voor woon-werk verkeer.

 • 11

  Parkeergarage Waddenpromenade

  Toeristen met een toeristenvergunning kunnen, voor wat betreft de Binnenstad, parkeren in gebied D. Het is de bedoeling dat men ook kan gaan parkeren in de parkeergarage Waddenpromenade en eventueel ook op de eilandparkeerlocatie P1 P2 P3 aan de Harlingerstraatweg. Omdat dit mogelijk technische consequenties heeft voor de parkeerapparatuur is dit nog in onderzoek.

Naar boven