Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2021, 44716Beschikkingen | afhandelingVerleende APV vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan Brink 1, 1251 KR

Besloten door burgemeester

 

  • 1.

    Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan Brink 1, 1251 KR, verzonden 5 februari 2021.

     

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14 035. 

 

Degene die een bezwaarschrift indient kan tevens een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken (telefoonnummer 14 035).