Omgevingsvergunning afhandeling

  • -

    Wilhelminastraat 44, 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, 44f, 44g, 44h, 44j, en 44k te Didam, 6942 BM; het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 10 appartementen en een winkelfunctie (verzonden 02-12-2021)

    http://www.montferland.info

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven