Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Bedumerweg/Allersmastraat, kad.gem. Groningen, sectie A, perceel 12214, Groningen – vergroten pand ten behoeve 2 woonappartementen (ontvangstdatum 04-09-2021, dossiernummer 202175859)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Groningen, 9 december 2021

Naar boven