De verordening tot eerste wijziging van de “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting 2022”.

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 7 december 2021;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2021, regnr. 11769772;

gelet op de artikelen 156, 216 en 220 van de Gemeentewet;

heeft vastgesteld:

 

Artikel 1  

Artikel 5 van de “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022”, wordt gelezen als volgt:

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.

Het percentage bedraagt:

a.

bij de gebruikersbelasting

 

 

1. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

0,2512%

b.

bij de eigenarenbelasting

 

 

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen

0,0731%

 

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

0,3136%

 

Artikel 2
    • 1.

      Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

    • 2.

      De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 

 

Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting 2022”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 7 december 2020.

De griffier,

Drs. W.G. Amesz,

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers,

Naar boven