Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en bouwen van een kapschuur en zwembad op het perceel Noordeinde 79, 1658CD Lambertschaag

De gemeente heeft op 6 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000121 voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en bouwen van een kapschuur en zwembad op locatie Noordeinde 79, 1658CD Lambertschaag te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • bouwwerk is geen gebouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven