Verlenging beslistermijn voor het plaatsen tijdelijke kantoorcontainer aan Lindenlaan 101 te Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1815HE101

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van de volgende aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd:

Lindenlaan 101 Alkmaar: het plaatsen tijdelijke kantoorcontainer Datum ontvangst: 12 oktober 2021.

Duur verlenging: 6 weken

Naar boven