Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het bouwen van een overkapping op het perceel Wogmeer 48, 1711SR Hensbroek

Op 2 december 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping op het perceel Wogmeer 48, 1711SR Hensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001701. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven