Voorbereidingsbesluit correctieve herziening bestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2021', Pijnacker-Nootdorp

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat door de gemeenteraad op 25 november 2021 een voorbereidingsbesluit is genomen voor een deel van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’.

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad waarin wordt aangegeven dat een bestemmingsplan voor een bepaald gebied wordt voorbereid. Met dit besluit treedt vervolgens een voorbereidingsbescherming in werking. In dit geval een bescherming tegen ongewenste bouw- en aanlegactiviteiten. Op de genoemde locaties is het verboden werken, geen gebouwen zijnde, of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) als aangegeven in het bij dit besluit behorende aanlegvergunningenstelsel (bijlage 2).

De voorbereidingsbescherming geldt voor de gronden plaatselijk bekend Katwijkerlaan 50A, Nieuwkoopseweg 8 (Pijnacker), Zuideindseweg 24, Berkelseweg 28, Oude Leedeweg 5, Keulseweg 36, Zuideindseweg 37 en Onderweg 1 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp als aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen (bijlage 1).

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op donderdag 9 december 2021 en geldt voor de duur van een jaar. Het besluit ligt vanaf die datum ter inzage en kan worden geraadpleegd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

8 december 2021

 

Naar boven