Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Wagenstraat 53 in Lisse, Kenmerk Z-21-224008, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

De aanvraag betreft het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

 

Datum ontvangst 3 december 2021

 

Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan omgevingsvergunningen@hltsamen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252.

Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.

Naar boven