Kennisgeving ontvangst melding, Zoutketen 51, 1601EX Enkhuizen

Op 16 november 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Zoutketen 51, 1601EX Enkhuizen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001938. De melding betreft:

  • slopen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven